top of page

לינת שטח 

חוות הצופים מאפשרת לקיים לינת שטח באוהלים ב 2 שטחים ייעודים לסך הכל ככמות של עד 600 אורחים  להקמת אוהלים עצמאיים , החווה מספקת סנדות וחצאי חביות להדלקת אש במתחמים ייעוודיים. בסמוך לשטחי הלינה נמצאים מטבחי שדה מאובזר במקררים, מקפיא, כיריים גז לבישול , מים קרים לשתיה , קרח כיור עם מים לשטיפה וכל מה שתזדקקו לבישול עצמי. בשטחים מפוזרים שולחנות קק"ל ולרשותכם מבני שירותים ומקלחות בשטח החווה.

מתחם שטח תחתון 

מתחם שטח עליון 

bottom of page